ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 ธันวาคม 2561

รางวัลที่ 1

งวดที่ 85 J 7866217
งวดที่ 92 ณ 7097409
งวดที่ 97 ฐ 2760876

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 104 ฮ 9405560
งวดที่ 113 X 7964671

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

5000914
7919843

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

1354430
4965749
5343942
7378179
8983445

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0930877
3573662
7873629
8491823
8720954
8893860
9482749
9493993
9532020
9650878

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

2760876
7097409
7866217

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

200834
438135

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

00133
14676

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

9409
9533

รางวัลละ 150 บาท