ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 30 ธันวาคม 2561

รางวัลที่ 1

งวดที่ 9 M 8530610
งวดที่ 9 N 0620086
งวดที่ 9 ฎ 8836879

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 O 5632046
งวดที่ 9 S 2032567
งวดที่ 9 จ 3589587
งวดที่ 9 ว 7166851
งวดที่ 9 ฮ 0382571

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

0920623
5763621
6352334
7877929
9002708

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

2439219
4147031
4207647
4470908
5148511
5273315
6082645
9202014
9542469
9860032

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0017815
1201951
1440390
2581162
2634561
3705099
4166280
4285146
5939266
6605758
6623104
6665331
6836794
7802667
8304842
8334563
8505046
9350207
9830127
9969555

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

711154
803228

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

66215
99959

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

0737
1757
3016
5059

รางวัลละ 150 บาท