ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 มกราคม 2562

รางวัลที่ 1

งวดที่ 105 ง 5843766
งวดที่ 110 R 8850132
งวดที่ 86 ท 1214973

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 86 R 3693642
งวดที่ 95 ษ 4255337

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

4308879
8300223

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

0482574
0986856
6065871
7562732
8334723

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0457746
0580647
0906819
1826489
2292843
4649851
5830113
6374173
8168185
8549419

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

1214973
5843766
8850132

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

385491
442441

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

20712
91786

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

3319
7533

รางวัลละ 150 บาท