ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 ล 5867833
งวดที่ 8 O 9788077
งวดที่ 9 ถ 3846719

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 ม 4468246
งวดที่ 9 E 3474182
งวดที่ 9 Y 3297261
งวดที่ 9 ฉ 7867796
งวดที่ 9 พ 5561206

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

0435834
1723524
2250827
3685970
9541979

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

1818708
2560868
2790311
3403063
3960797
4329676
4616316
4773261
5403326
9621888

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0215527
0416744
0788111
0923248
1040792
1658895
2079590
3080004
3945523
4193008
4933337
5426814
6035903
6423806
6538178
7976116
8326451
8685724
9906079
9941944

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

336587
958072

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

33635
96850

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1487
2421
7368
8924

รางวัลละ 150 บาท