ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลที่ 1

งวดที่ 101 ธ 9346690
งวดที่ 86 ก 7350368
งวดที่ 94 ภ 6951715

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 100 ส 5795789
งวดที่ 103 Y 9970545

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

1660356
9890710

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

0105250
0499695
1508521
1669253
9899136

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0932567
2702507
3020729
3036408
3339620
3506547
5842752
6670625
7939869
9164314

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

6951715
7350368
9346690

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

497835
569178

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

20709
88995

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

3420
9571

รางวัลละ 150 บาท