ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 มีนาคม 2562

รางวัลที่ 1

งวดที่ 8 ล 3733990
งวดที่ 9 D 5169435
งวดที่ 9 ค 5539213

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 B 0567657
งวดที่ 8 ถ 9200598
งวดที่ 8 ผ 6167610
งวดที่ 9 M 6958669
งวดที่ 9 ฌ 3313199

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

0758833
2366302
2867115
4347423
5194962

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0592176
0924807
2006477
2236652
3450049
4963359
6965003
8611045
9425509
9562579

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0042936
0064637
0969967
3394715
3765949
3813268
4158746
4348748
4476920
4708966
5126113
5459854
6126950
6476593
7637493
8034425
8332432
9010077
9100785
9255723

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

563228
747411

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

57106
77735

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

0180
3086
3955
7590

รางวัลละ 150 บาท