ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 มีนาคม 2562

รางวัลที่ 1

งวดที่ 110 K 7160871
งวดที่ 84 ฒ 0770150
งวดที่ 87 ถ 0658720

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 114 อ 9126578
งวดที่ 95 ท 3366278

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

1030971
3616023

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

0976339
2604115
6097451
6213756
7882878

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0937631
1092262
1541958
1891304
3433791
5546410
6269858
8072333
8345766
9603100

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

0658720
0770150
7160871

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

177307
281195

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

01776
76727

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

0464
6932

รางวัลละ 150 บาท