ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 เมษายน 2562

รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 ช 8747874
งวดที่ 8 พ 8727381
งวดที่ 9 ฮ 6769368

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 10 ษ 5297298
งวดที่ 10 ฬ 2563132
งวดที่ 8 D 4124655
งวดที่ 8 P 4845551
งวดที่ 9 Z 9197761

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

0667768
6979388
7195257
7311508
9067045

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0036089
0219257
1274996
2217020
2479508
2491000
3128966
4876410
8204406
8592094

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0016196
0204489
0496733
1952708
2107335
2209397
2315000
2373633
2696326
3119804
3171578
3481511
3920744
6239391
6314551
6791210
7537848
7695930
7750825
9032566

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

073107
207832

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

19476
58347

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

0175
1637
2685
9054

รางวัลละ 150 บาท