ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 เมษายน 2562

รางวัลที่ 1

งวดที่ 115 A 9631817
งวดที่ 85 ศ 1040642
งวดที่ 97 W 8911887

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 111 ท 8564378
งวดที่ 88 ฬ 0797542

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

1308684
5849415

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

0160112
2306616
7289697
8076959
9877486

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

2004546
2421674
3654066
5079009
5793818
6537165
8300643
9407915
9488678
9526429

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

1040642
8911887
9631817

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

393568
545671

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

18866
82476

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

0121
8695

รางวัลละ 150 บาท