ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 2 พฤษภาคม 2562

รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 จ 2394145
งวดที่ 8 ฉ 4366521
งวดที่ 9 ค 4294836

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 10 H 3081210
งวดที่ 10 ฎ 1141179
งวดที่ 8 E 3236295
งวดที่ 8 ม 9102027
งวดที่ 9 อ 2197214

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

4719839
5817754
6511206
7292094
9312189

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0296551
1024138
1085839
1672035
5245281
7256216
7680457
7758428
8525604
9651991

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0028103
2144679
3434242
3632372
4130509
4940848
5056558
5490803
5505731
5805215
5975516
6780204
6963563
6963702
8040638
8225770
8300895
8362749
9227194
9759342

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

851904
967028

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

41495
87283

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

2799
3155
5172
5415

รางวัลละ 150 บาท