ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 พฤษภาคม 2562

รางวัลที่ 1

งวดที่ 100 ฌ 4077047
งวดที่ 100 ฮ 6041113
งวดที่ 119 G 4232288

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 103 J 1619434
งวดที่ 112 ช 3411431

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

3529364
8763145

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

0720255
0866307
2119753
5576695
7463281

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

2375144
2841133
3359898
3693234
4257051
4542058
4827992
5048074
5421032
9631144

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

4077047
4232288
6041113

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

228248
279958

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

30997
38270

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

4993
6304

รางวัลละ 150 บาท