ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 มิถุนายน 2562

รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 O 8218139
งวดที่ 10 ด 6616443
งวดที่ 9 ฉ 6608207

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 10 พ 4917920
งวดที่ 8 ข 2699507
งวดที่ 8 จ 0209593
งวดที่ 9 G 9140795
งวดที่ 9 ม 4536055

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

2532924
2783513
2923460
6086033
8016277

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0604095
0949737
1530822
2647824
5219158
7025469
7976123
8208183
8826554
9516384

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0018126
0861081
1145018
3222504
3922365
4008593
4158513
4254795
4631490
5388744
5480073
5689397
6282811
6971832
7397495
7556007
7953725
8182477
8726005
9973368

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

351070
702763

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

68019
84105

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1728
2625
6758
7992

รางวัลละ 150 บาท