ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 กรกฎาคม 2562

รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 ฌ 2362572
งวดที่ 10 ษ 1985964
งวดที่ 10 ห 5142375

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 C 9110024
งวดที่ 8 ฉ 7925416
งวดที่ 9 F 8517318
งวดที่ 9 น 0560301
งวดที่ 9 ร 7930140

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

1687809
2396395
3966560
7174552
9192420

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0614578
2265449
3668377
4780962
4963839
5271030
5965305
6711712
7572104
9192405

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0423311
0511660
1038884
1368735
3840577
3855818
4433371
4760102
5237085
5272950
5892027
6005134
6360888
6475284
6972203
7416767
8614219
9157870
9208555
9389077

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

084126
506271

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

78491
83815

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1190
3890
5424
7653

รางวัลละ 150 บาท