ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 กรกฎาคม 2562

รางวัลที่ 1

งวดที่ 113 ษ 2411756
งวดที่ 93 ก 3286603
งวดที่ 94 S 2129597

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 96 ถ 7581657
งวดที่ 96 ฬ 1195523

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

0779481
8654523

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

0130679
2641284
3498032
4937419
5984255

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

1059967
1792594
3601337
3698602
6611059
7967702
8043499
8530823
9213255
9223974

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

2129597
2411756
3286603

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

054578
144567

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

05695
70613

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

7250
8068

รางวัลละ 150 บาท