ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 สิงหาคม 2562

รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 O 5641514
งวดที่ 10 ข 9545086
งวดที่ 10 ร 9521275

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 R 6899185
งวดที่ 8 V 8869143
งวดที่ 8 Y 5145849
งวดที่ 8 ผ 9063720
งวดที่ 9 A 5275163

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

3276426
4717914
5532758
7311828
8067079

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

2254377
2372969
3591501
4863692
5052907
6096314
7896058
8061949
9675742
9734896

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0066525
0472234
0721449
1640681
2196554
2290885
2792205
3479177
3539698
4193778
4210336
5388545
6131977
6333261
6872117
7350990
7984094
8602339
8781848
8900624

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

235419
766815

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

22715
42329

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

0946
1179
3431
9411

รางวัลละ 150 บาท