ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 สิงหาคม 2562

รางวัลที่ 1

งวดที่ 101 จ 8513119
งวดที่ 102 ธ 3500787
งวดที่ 93 Q 2883169

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 103 ฉ 2189899
งวดที่ 99 S 9138780

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

1231873
7524099

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

0038521
2307601
2951393
3947107
5364765

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0137900
1011295
1183287
2140448
6218844
7311809
7431330
9424060
9620581
9761786

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

2883169
3500787
8513119

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

251313
373471

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

94439
97481

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

4907
9296

รางวัลละ 150 บาท