ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 กันยายน 2562

รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 ข 8507313
งวดที่ 8 F 0320362
งวดที่ 9 ม 8325789

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 10 I 4960783
งวดที่ 8 Q 8857354
งวดที่ 8 ฉ 0568732
งวดที่ 8 ฉ 4862678
งวดที่ 9 S 4920827

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

1283550
6123719
6939132
7680026
8900531

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

1301780
1945952
2652820
2666321
2874735
6551603
6962648
7562676
8269349
8727836

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

1079172
1864136
2930794
3597478
4114955
4273955
4546029
4980049
5892304
6453785
6907346
7308898
7491727
7575496
7748514
8578150
8617918
8863704
9075302
9460177

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

541176
858329

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

13456
17420

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1265
3203
6504
7338

รางวัลละ 150 บาท