ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 กันยายน 2562

รางวัลที่ 1

งวดที่ 100 อ 4328402
งวดที่ 104 D 5712258
งวดที่ 123 ภ 3738812

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 102 ร 5279031
งวดที่ 117 M 6343711

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

8939892
9136664

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

0988302
1122821
4880621
7218292
8547311

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0592321
1086573
3079560
3944871
4212702
5788301
5815895
6100842
8400991
8940942

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

3738812
4328402
5712258

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

584609
600137

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

26931
86043

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

4233
4915

รางวัลละ 150 บาท