ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 ธันวาคม 2562

รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 ษ 7046775
งวดที่ 8 L 4434260
งวดที่ 9 ฌ 7311760

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 H 8981069
งวดที่ 8 ง 3340021
งวดที่ 8 ส 7900040
งวดที่ 9 B 5019753
งวดที่ 9 ง 8765806

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

0608251
3210182
3429909
4357821
4792176

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0131818
0603489
1942222
2058087
3394730
3783221
5210687
6694540
7836473
7988576

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0416336
0990846
1472468
1705918
1998702
2593184
3792355
4826203
5701424
5973029
6257535
6816093
7245860
7932251
8323107
8849535
8935513
8971126
9196870
9733942

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

140322
957141

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

03863
26329

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

0610
4961
5437
8073

รางวัลละ 150 บาท