ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 ธันวาคม 2562

รางวัลที่ 1

งวดที่ 105 Y 6974566
งวดที่ 113 K 8568736
งวดที่ 126 ฮ 9079419

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 103 ล 4032140
งวดที่ 86 อ 8640972

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

4902509
7559246

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

1669958
1831776
5334999
5740783
8526295

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

1077321
2560802
2631143
5384414
6319297
6691469
7433405
7655874
8928228
9382783

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

6974566
8568736
9079419

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

367454
664083

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

25303
76320

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

2436
6572

รางวัลละ 150 บาท