ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 30 ธันวาคม 2562

รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 C 8551782
งวดที่ 10 ฉ 0406594
งวดที่ 8 ฌ 1113666

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 10 ข 7348510
งวดที่ 10 ผ 0524694
งวดที่ 8 B 8206294
งวดที่ 8 T 9527037
งวดที่ 9 Z 9242534

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

4149989
4488194
4798835
5043384
6469788

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0463279
0649097
1914329
2395361
3088492
3175600
4434675
6227504
6571775
6572557

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0424628
0961491
1636508
2066352
2673712
3927297
6171489
6491051
7010243
7107986
7417374
7475310
7732174
8148156
8567403
8855444
9012567
9211785
9358544
9509730

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

141084
907034

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

66614
70817

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1130
1587
2598
4135

รางวัลละ 150 บาท