ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 มกราคม 2563

รางวัลที่ 1

งวดที่ 117 W 9151556
งวดที่ 127 X 9091680
งวดที่ 129 ถ 0091253

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 111 ว 8576130
งวดที่ 124 ฌ 4131191

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

9725700
9987955

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

2297946
7173958
7478598
7555301
8087349

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0245918
0829773
0887831
0951635
0994104
4719665
7088321
7154482
9228162
9417620

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

0091253
9091680
9151556

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

054065
455792

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

36732
92310

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1436
3459

รางวัลละ 150 บาท