ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 กุมภาพันธ์ 2563

รางวัลที่ 1

งวดที่ 8 Y 0159830
งวดที่ 9 Z 5881748
งวดที่ 9 Z 6281823

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 10 อ 2627844
งวดที่ 8 O 8538117
งวดที่ 8 ก 3901331
งวดที่ 8 ล 2224513
งวดที่ 9 F 5135659

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

0330037
0565677
1279108
1438726
3201251

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

1737914
2074290
2540771
2869485
4576576
5602975
5786638
6388457
6654356
7021773

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0359075
0530378
0603415
1692168
2721192
3417396
3885489
4169758
4478683
5328051
5751413
6893889
7189307
7455167
7697311
7963192
8168796
8268031
8520875
9104409

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

027501
592676

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

71700
97085

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

0433
5115
5915
6106

รางวัลละ 150 บาท