ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 กุมภาพันธ์ 2563

รางวัลที่ 1

งวดที่ 117 ค 2577031
งวดที่ 96 ณ 7712380
งวดที่ 97 ภ 0240830

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 122 T 0907130
งวดที่ 123 ด 8657505

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

0126307
7243266

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

0013723
5215570
7591482
8248394
8264911

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0123164
0310702
2099303
3238608
4897705
5341229
5729294
6195548
6619029
6763546

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

0240830
2577031
7712380

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

055220
906952

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

30524
81625

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

3897
9391

รางวัลละ 150 บาท