ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 มีนาคม 2563

รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 Q 7026220
งวดที่ 8 R 0226321
งวดที่ 9 Z 5856917

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 O 3541555
งวดที่ 8 ว 1347904
งวดที่ 9 A 7732474
งวดที่ 9 I 9101903
งวดที่ 9 V 3693168

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

0859451
2768602
4414226
6819688
8364408

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0948323
1268334
1862732
2395303
2706666
3183902
5718970
6430872
8449268
9030134

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0771228
0886032
1108192
2015711
2094912
2211824
2642045
4030344
4809513
4982296
5670778
5688018
6622869
7625855
8325255
8479300
8558202
9269729
9506570
9576077

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

113010
302464

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

58216
97542

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

2057
3621
9052
9924

รางวัลละ 150 บาท