ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 มีนาคม 2563

รางวัลที่ 1

งวดที่ 122 ว 6210012
งวดที่ 127 A 8486046
งวดที่ 132 ษ 1665826

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 106 ร 7153484
งวดที่ 125 ท 3014376

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

7370400
8245927

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

0306727
0840975
2772051
3176722
8570723

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

1447788
2578996
3765661
4695716
6884603
6894525
7029343
8606669
8787395
9740222

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

1665826
6210012
8486046

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

140464
541497

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

40056
84149

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

3516
8741

รางวัลละ 150 บาท