ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 เมษายน 2563

รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 พ 1210657
งวดที่ 8 J 3729172
งวดที่ 8 น 9492281

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 10 ฌ 0424867
งวดที่ 10 น 9037803
งวดที่ 10 ฬ 8295167
งวดที่ 8 ว 4534751
งวดที่ 9 M 2657853

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

0277178
0583287
1300223
4910302
9008352

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0067714
2220271
2304312
3135975
7436535
8072259
8404070
8630701
8663740
9258712

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0031252
0355772
1653240
2091348
2607295
2796003
3402028
4581358
4870525
5087038
5145446
5190744
6493984
6588272
7330085
7531846
7926508
8588417
8745716
8994081

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

090854
169679

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

27251
55308

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

2313
3575
4743
6672

รางวัลละ 150 บาท