ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 เมษายน 2563

รางวัลที่ 1

งวดที่ 107 ว 7848380
งวดที่ 121 G 4173991
งวดที่ 125 H 3294854

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 108 ร 5481869
งวดที่ 110 D 0616375

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

1367903
8109352

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

3904792
4603877
4704092
4835310
6626591

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0692084
1191949
2513929
3726850
4754443
7714922
8346291
8751991
9058640
9106808

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

3294854
4173991
7848380

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

269070
796349

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

11831
42846

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

0774
7503

รางวัลละ 150 บาท