ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 2 พฤษภาคม 2563

รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 V 9037752
งวดที่ 8 ค 9041533
งวดที่ 9 F 3311611

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 10 ฐ 3192596
งวดที่ 8 ย 2362704
งวดที่ 9 A 1019707
งวดที่ 9 T 1945793
งวดที่ 9 ร 8858013

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

3933348
4700320
5985198
6047043
6209904

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0822669
2646251
3617291
4751008
4929529
7786101
7943242
8429432
9179038
9226160

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0772082
1149837
1159205
1260754
1265184
1986107
2498865
2625095
4375741
4861719
5212147
5417016
5886694
6306668
6774764
7993818
8943985
9069900
9511923
9758002

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

124595
377759

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

15605
37586

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

0823
2400
9035
9270

รางวัลละ 150 บาท