ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 พฤษภาคม 2563

รางวัลที่ 1

งวดที่ 116 C 4891008
งวดที่ 135 ณ 0783931
งวดที่ 99 ภ 9629912

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 124 V 1727412
งวดที่ 125 O 2609880

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

3455286
7716775

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

0956306
3579591
9022663
9517313
9978929

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0221750
1744462
2229411
3210189
3558452
4098117
6130347
7787007
7943293
9108586

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

0783931
4891008
9629912

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

450148
777744

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

33514
49232

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

6064
8982

รางวัลละ 150 บาท