ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 มิถุนายน 2563

รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 ท 4736008
งวดที่ 8 ข 5151235
งวดที่ 9 ว 6993574

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 10 H 8282211
งวดที่ 9 G 8139722
งวดที่ 9 G 9945454

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

2055150
5042525
7875404
7984897
8928125

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0831585
1508592
3076149
3992834
5067275
5205646
6510412
7163348
7599838
7879522

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

1053999
1121847
1369009
1439073
2068870
2628691
4377737
4743445
5722225
6062525
6292120
6685638
6799221
7634078
8488060
9088165
9654595
9734580
9777931
9828140

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

147706
680404

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

39703
49788

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

2398
5519
6192
8585

รางวัลละ 150 บาท