ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 มิถุนายน 2563

รางวัลที่ 1

งวดที่ 117 Q 9999682
งวดที่ 129 L 6302822
งวดที่ 130 ท 6040422

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 109 C 5708788
งวดที่ 119 S 7306285

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

0754208
8685253

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

2539902
3033123
5392759
7382514
7724004

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0368920
0415637
0970397
1460657
2090080
2634918
2706909
3101062
3518591
4223516

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

6040422
6302822
9999682

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

250626
736440

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

17760
93593

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

6516
7004

รางวัลละ 150 บาท