ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 กรกฎาคม 2563

รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 ส 2042429
งวดที่ 8 A 4628497
งวดที่ 9 Y 9407533

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 O 2985182
งวดที่ 8 R 2983021
งวดที่ 8 ภ 7427357

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

2537997
2711568
5664676
7056127
7370753

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0354178
1954168
3083641
4698316
6470376
7711749
8743277
8846084
9063842
9962872

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0485899
0839038
2350178
3269316
3679154
4509095
5073613
5094374
5554584
5967794
6405933
7444026
7730386
7897638
7977415
8602085
8640502
8763177
8864282
9022151

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

366602
687158

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

17841
90208

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

3323
4357
6621
6699

รางวัลละ 150 บาท