ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 กรกฎาคม 2563

รางวัลที่ 1

งวดที่ 109 X 7787866
งวดที่ 119 บ 5878100
งวดที่ 130 ว 6114827

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 111 ฒ 8177590
งวดที่ 121 Y 7727334

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

5825061
8196689

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

0800699
1008648
1231696
1407814
3064553

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0946735
1477449
2134663
2188679
3599967
5810312
6998653
8591108
8620655
9717081

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

5878100
6114827
7787866

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

009785
747210

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

73472
90785

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

4900
8791

รางวัลละ 150 บาท