ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 สิงหาคม 2563

รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 ง 4039433
งวดที่ 10 ญ 7569874
งวดที่ 8 ษ 3936006

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 10 ช 7500580
งวดที่ 8 I 6815101
งวดที่ 8 ฎ 9463917

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

0779018
6849006
8114005
9162072
9997074

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

1308350
1801400
2163707
3369650
3769057
4974044
6106244
8357394
8830747
9783284

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0154055
0223231
1045635
2322404
2758249
2807681
2920975
2946384
5217293
6632069
6838688
7119443
7948377
8554083
9003373
9075096
9452576
9501409
9752320
9891945

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

118438
377404

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

28992
91247

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1219
2228
3950
7164

รางวัลละ 150 บาท