ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 สิงหาคม 2563

รางวัลที่ 1

งวดที่ 110 ง 4595718
งวดที่ 112 น 0918985
งวดที่ 115 ท 6990500

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 108 ช 7213534
งวดที่ 121 ฬ 3824112

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

0720120
8597274

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

6073562
6770385
7503570
7794089
9518696

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0665985
3367526
5074257
7410032
7960774
8236477
8374352
9036249
9342899
9543557

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

0918985
4595718
6990500

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

681571
984938

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

35547
39130

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

4074
8423

รางวัลละ 150 บาท