ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 กันยายน 2563

รางวัลที่ 1

งวดที่ 8 S 2142896
งวดที่ 8 จ 8332674
งวดที่ 9 ว 5652635

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 H 0120065
งวดที่ 9 ง 1515943
งวดที่ 9 น 5453105

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

0457982
0663298
4895652
7125573
8327025

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0231244
1689003
6006697
6243077
6825542
7422105
8510015
8871726
8987687
9743024

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0133637
0171929
0326099
0790485
1211229
3513957
4280040
4811541
4895210
5577808
5689758
5833133
5920251
7646635
7824059
7983558
8261701
8562604
9649426
9690305

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

231273
653937

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

33659
77606

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1553
6414
8165
8622

รางวัลละ 150 บาท