ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 กันยายน 2563

รางวัลที่ 1

งวดที่ 106 V 7549391
งวดที่ 117 X 1870367
งวดที่ 129 W 0633149

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 119 ม 2026548
งวดที่ 132 ผ 0278376

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

8733070
8981779

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

0455312
4031000
5417989
5967318
9721293

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0962063
1706388
2895795
3826390
3886920
4576070
7247203
9289558
9405660
9507817

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

0633149
1870367
7549391

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

499114
559363

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

13350
92045

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1878
6340

รางวัลละ 150 บาท