ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 ตุลาคม 2563

รางวัลที่ 1

งวดที่ 8 A 1595902
งวดที่ 9 Z 8103122
งวดที่ 9 ส 9750161

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 ด 0188047
งวดที่ 9 ฒ 1737768
งวดที่ 9 น 1517580

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

0432974
2361926
2663321
4598008
9727701

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

1114423
1202394
2120458
2822417
5094567
5588673
5791898
7691237
8324514
8332394

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0751732
1118622
1893278
1901624
2097635
3206372
3338023
3468248
4349356
5008848
6091500
6465001
6928091
6942388
7584157
7763320
8722643
9566977
9577724
9585973

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

066170
938853

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

16418
34989

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

4952
6200
6578
7417

รางวัลละ 150 บาท