ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 ตุลาคม 2563

รางวัลที่ 1

งวดที่ 125 Y 8326431
งวดที่ 130 ค 9907683
งวดที่ 138 ง 4359083

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 103 T 3456532
งวดที่ 123 จ 8105337

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

3526185
7491514

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

0530796
5780600
8247465
9510354
9641660

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0730576
1592833
3137623
3412827
3763741
6188876
6209582
8113252
8822957
9891298

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

4359083
8326431
9907683

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

374375
937833

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

60135
75597

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1788
1792

รางวัลละ 150 บาท