ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 ธันวาคม 2563

รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 G 8106624
งวดที่ 9 Y 6882054
งวดที่ 9 ฒ 5925089

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 ร 0959252
งวดที่ 9 C 4025157
งวดที่ 9 Y 8237249

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

1016590
2290743
2739741
4874596
7655719

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0620377
1750336
2146270
2541937
3319657
5084072
5096617
5298804
7771535
9409820

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0456709
0516229
0537492
0695529
1492504
2582085
2977888
3166340
5171210
5326756
5400971
5459722
5541801
7431138
8503903
8831898
8886186
9238698
9323365
9819512

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

254873
646888

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

08408
26460

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

0627
1585
6634
8852

รางวัลละ 150 บาท