ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 ธันวาคม 2563

รางวัลที่ 1

งวดที่ 110 ส 0900979
งวดที่ 116 บ 4270065
งวดที่ 120 ข 3792543

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 109 ว 5471032
งวดที่ 115 X 4929432

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

0733171
7552053

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

1020097
2092468
8688641
9642869
9794572

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0746835
1778507
2639770
3002416
3328531
4091301
5094766
7449390
8941456
9806163

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

0900979
3792543
4270065

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

573172
884473

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

11167
23927

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

4481
6976

รางวัลละ 150 บาท