ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 มกราคม 2564

รางวัลที่ 1

งวดที่ 112 ฌ 8510030
งวดที่ 117 I 4810112
งวดที่ 124 ข 9506770

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 115 Z 7465280
งวดที่ 119 พ 0356989

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

2180018
4649106

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

0097077
0383713
7529495
8624215
9658628

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

2385592
2846113
2950651
3578809
6021641
7578796
9393471
9746351
9846640
9911894

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

4810112
8510030
9506770

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

447918
835715

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

08802
85580

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1453
5499

รางวัลละ 150 บาท