ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 กุมภาพันธ์ 2564

รางวัลที่ 1

งวดที่ 8 ษ 7866658
งวดที่ 9 N 4655487
งวดที่ 9 ฐ 7388978

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 ค 2079299
งวดที่ 9 M 6505524
งวดที่ 9 W 7777886

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

1689455
3410736
8464460
8752377
8856508

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0378920
2656981
3169197
3381285
3399471
4980726
5789503
7224492
8736022
9713111

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0159623
1058691
1103969
2005361
2944142
3921689
4332594
5534498
5626784
5739016
6839722
7345873
7398911
7468981
7663446
8545447
9262502
9518219
9587234
9832432

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

564887
868371

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

24087
59394

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1861
1973
4898
7813

รางวัลละ 150 บาท