ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 กุมภาพันธ์ 2564

รางวัลที่ 1

งวดที่ 116 G 1940242
งวดที่ 121 T 2786597
งวดที่ 135 V 2551410

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 108 ถ 8474036
งวดที่ 115 ม 3545083

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

7533799
8714319

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

0201559
0672747
2218239
3852111
5285809

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

1835470
4161486
6340048
7631276
7951688
8078414
8642352
9419648
9437283
9459989

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

1940242
2551410
2786597

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

367087
984446

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

14166
90539

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

7151
8718

รางวัลละ 150 บาท