ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 มีนาคม 2564

รางวัลที่ 1

งวดที่ 8 X 3841030
งวดที่ 8 ณ 5448637
งวดที่ 9 D 4049969

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 ย 7400053
งวดที่ 9 U 7064430
งวดที่ 9 ท 4678394

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

4521778
4881228
6596294
7419149
9608750

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

1146344
2162311
2305369
3325419
4038524
4803640
6091882
7105309
9689996
9969465

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

1671078
1884203
2024677
2247775
2754930
3654894
3865332
4107525
4847401
5093198
5244062
5751942
6169186
6758218
7566429
7992314
8087294
9519279
9718512
9803409

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

154011
432796

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

45268
70312

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1574
4153
4498
8618

รางวัลละ 150 บาท