ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 มีนาคม 2564

รางวัลที่ 1

งวดที่ 108 ฉ 7995915
งวดที่ 127 ค 8693581
งวดที่ 130 ฐ 8342230

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 113 G 6599901
งวดที่ 118 ฎ 0012678

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

0529550
5141471

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

4286548
4428524
7283295
8397285
9528995

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0869796
0946702
4556068
4751056
5318748
5750778
5902578
7817180
7968425
9189131

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

7995915
8342230
8693581

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

047850
438382

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

02153
72057

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

2368
2612

รางวัลละ 150 บาท