ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 เมษายน 2564

รางวัลที่ 1

งวดที่ 120 P 3317330
งวดที่ 120 ส 4158145
งวดที่ 128 ด 6198516

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 119 ท 7030985
งวดที่ 129 N 9258732

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

0671097
9913880

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

2182042
2541665
3312997
6334526
9051702

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0062636
0527622
2820766
2860061
3857455
4777268
6047270
6768045
7096939
9330668

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

3317330
4158145
6198516

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

440092
592278

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

14691
70418

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1482
6003

รางวัลละ 150 บาท