ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 2 พฤษภาคม 2564

รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 ผ 5884338
งวดที่ 8 บ 6883138
งวดที่ 9 ม 1412772

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 9 N 1840720
งวดที่ 9 N 2752006
งวดที่ 9 S 2213275

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

2715377
3378516
4953068
7197784
9416661

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0259722
0398160
1552227
3260693
6898448
6995645
7018532
9064356
9266336
9604280

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0555197
0597257
0958559
1415965
1454057
2739437
4276810
4428335
5058120
5334421
5411465
5794885
6683229
7274587
7764889
7819074
8100334
8302940
8306888
9436442

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

914426
998191

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

29785
42837

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1201
5007
6991
9826

รางวัลละ 150 บาท