ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 พฤษภาคม 2564

รางวัลที่ 1

งวดที่ 111 บ 2047168
งวดที่ 129 ว 5951396
งวดที่ 135 ด 9524130

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 122 C 1355032
งวดที่ 130 X 0746657

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

0154806
0201770

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

2940166
6334917
6640447
7046441
7503735

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

2485132
2657636
3882930
4877077
5074787
5229804
5364858
6177415
8670996
9466655

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

2047168
5951396
9524130

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

085432
571015

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

29164
99261

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1010
5109

รางวัลละ 150 บาท